İnşaat-Maden Ocakları Alanlarında İşyeri Ortam Ölçümleri

İnşaat ve Maden Ocakları Alanı; çok geniş, dağınık ve birbirinden farklı çalışma sahalarına sahiptir. Çoğunlukla açık havada çalışılması sebebiyle birçok risk taşımaktadır. Çalışma sahası genellikle dışarıdan gelebilecek her türlü etkiye ve tehlikeye açık ve hava şartlarından fazlasıyla etkilenmektedir. Çalışma ortamındaki iş kazası ve meslek hastalığına yol açabilecek faktörler şu şekilde gruplandırılabilir:

1. Fiziksel faktörler: Sıcaklık, nem, rüzgar, titreşim, gürültü, ortam ışığı.
2. Kimyasal faktörler: Katı, sıvı, gaz halinde parlayıcı, patlayıcılar, kimyasal maddeler.
3. Biyolojik faktörler: Hastalık yapan mikroplar.
4. Psikolojik faktörler: İnsan ilişkileri ve uyumsuzluklar.
5. Kişisel faktörler: Kurallara uymama, kullanılması zorunlu koruyucu malzemeleri kullanmama, iş güvenliği konusundaki bilgisizlik ve bilinçsizlik, yeteneğe uygun işi yapmama.

 İnşaat Maden Ocakları Alanında; Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek gerekmektedir.

  • İnşaat işçileri çoğunlukla zamk, yapıştırıcı, tutkal, asfalt, katran, solvent gibi kimyasallar, silika ve asbest içeren tozlar ve kumların içinde çalışmaktadırlar
  • İnşaat işlerinin her türlü iklim koşulunda gerçekleştirilme zorunluluğu olduğundan, işçiler sıcak, soğuk, kuru, nemli ortamlara karşı uygun koruyucu kıyafetler kullanmalıdırlar.
Tehlike kaynakları;

Silika tozu, Yapıştırıcılar, Odun tozu, Yüksekte çalışma, Ergonomik problemler, Ağır Metal, Asbest, Sentetik, fiber, Makine yağı , Kaynak dumanı,  Titreşim, Gürültü,  Toksik metaller,  Boya katkıları

Yapılması gereken İş hijyeni ortam ölçümleri;

  • Toz ölçümü
  • Gürültü Ölçümü
  • Titreşim ölçümü
  • Aydınlatma Ölçümü
  • Kaynak gazları