Topraklama Kontrolü-Elektrik Tesisat Uygunluğu


İSG ortam ölçümleri ve Topraklama Ölçümü
Paratoner Topraklama Kontrolleri
Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolleri
Enerji üretim, iletim ve dağıtım şebekelerinde insan hayatı ve bazı aygıtların korunması bakımından yapılan en etkili önlemlerden biri de “topraklama”dır. Topraklama işletme akım devresinin bir noktasının veya bir tesisisin akım taşımayan iletken kısımları ile toprak arasında iletken bir bağlantı kurmak olarak tanımlanabilir.

TOPRAKLAMA ÇEŞİTLERİ

Koruma Topraklaması

Bir yalıtım hatasında elektrik devresinin aşırı akım koruma aygıtları ile açılmasını sağlamak için gerilim altında olmayan iletken tesis bölümlerinin topraklayıcılara ya da topraklanmış bölümlere doğrudan doğruya bağlanmasıdır.

İşletme Topraklaması

Aktif bölümlerin ve sıfır iletkeninin topraklanmasına işletme topraklaması denir.

BİNA İÇİ TOPRAKLAMA HATTI DÖŞENMESİ, TOPRAKLAMA KONTROLÜ

Topraklama İletkenini Çekme

Topraklama İletkeni Özelliği

Topraklama iletkenlerinin en küçük kesitleri mekanik dayanım bakımından;

· Mekanik zorlamalara karşı korunmuş olan sabit tesislerde 1.5 mm2 Cu, 2.5 mm2 Al

· Mekanik zorlamalara karşı korunmamış olan sabit tesislerde 4 mm2 Cu yada kalınlığı en az 2,5 mm olan 50 mm2 lik çelik şerit olmalıdır.

Mekanik zorlamalara karşı korunmamış tesislerde alüminyum toprak iletkenleri kullanılamaz.

Döşemelerde, duvar geçişlerinde ve mekanik zorlamaların çok olduğu yerlerde topraklama iletkenleri kesinlikle korunmuş olmalıdır.

Çıplak topraklama iletkenleri özel bir işaretle belirtilmiş olmalıdır.

Topraklayıcıların yayılma direncini denetlemek için topraklama iletkeninin uygun bir yerine ayırma düzeni yapılmalıdır. Bu düzen olabildiğince bölünmesi gereken yerlere konulmalıdır.

Topraklayıcının topraklama iletkenine bağlantısı, kaynak bağlantısı ya da rondelalı cıvatalar gibi mekanik bakımdan sağlam ve elektriksel bakımdan iyi iletken biçiminde yapılmalıdır.

Toprak içindeki bağlantı noktaları korozyona karşı korunmalıdır.

TOPRAKLAMA DİRENCİNİ ÖLÇME

TOPRAK VE YALITKANLIK DİRENCİ ÖLÇÜMÜ

Büyük yalıtkanlık dirençlerinin ölçülmesinde, pilli ohmmetreler kullanışlı değildir. Çünkü pilin emk ‘i çok küçük, yalıtkan dirençlerinin değeri ise çok büyük olduğundan aletten, yeteri derecede akım geçmez. Bunun için yalıtkanlık dirençlerinin ölçülmesinde üreteç olarak el manyetosu kullanılır. (Günümüzde bu tip megerler yerine manyetosuz dijital megerler de kullanılmaktadır.) Bunlar genel olarak 100, 250, 500, 625, 1000, 1250, 2500 ve 5000 Volt üreten doğru akım üreteçleridir. Yalıtkanlık deneyi, ne kadar yüksek gerilimle yapılırsa, alınacak güvenlik tertibatları da o kadar iyi olur.