İçme ve Kullanma Suyu Analizi (Su Tahlili)

içme kullanma suyu analizi yapan laboratuvar

insani tüketim amaçlı sular yönetmeliği, içme suyu analiz, mikrobiyolojik su analizi, su tayini, su analizi, suyun bakteriyolojik tayini

İş Güvenliği İş Hijyeni Analizleri kapsamında işyerlerinde bulunan su sebili ve içme-kullanma suyu kaynaklarının analizi yapılarak suyun mikrobiyolojik açıdan İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİgereğini sağlayıp sağlamadığı analizlenerek raporlanmaktadır.
Bu hizmetlerimiz arasında;
* Su Sebili Çıkış Suyu
* Damacana Suyu
* Arıtma Çıkış Suyu Kalitesi
 
Laboratuvarımız analiz çalışmalarında ISO, EN, ASTM, EPA, Standart Methods ( APHA, AWWA, WEF) ve TSE tarafından yayınlanan metot ve standartları kullanmaktadır.