Kalite Politikamız Vizyonumuz Misyonumuz ve Değerlerimiz

Kipdaş Mühendislik Çevre, İş Hijyeni Laboratuvarı ve Periyodik Kontrol alanında; 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununa bağlı yönetmelikler kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere, çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analiz hizmetleri ile İş Ekipmanları Periyodik Muayene Hizmelerini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir kuruluştur.

VİZYONUMUZ 
“Ana Faaliyet Alanlarımızda iş sağlığı ve iş güvenliği odaklı, bilimselliği esas alan, doğruluğu hedefleyen ulusal ve uluslararası alanda öncü ve referans kuruluş olmak”


MİSYONUMUZ
“Çevresel alanda ve İş Sağlığı&İş güvenliği alanında bağlı olduğu Yasal Kurumu destekleyici politikalar geliştirerek ve uygulayarak çevre ve insan sağlığına hizmet etmek”

TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ
Bilimsellik, Dürüstlük, Adalet, Kaliteli Hizmet, Çalışkanlık, Sorumluluk, Özeleştiri, Saygınlık ve İnsana Değer Vermektir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

TS EN ISO/IEC 17025 Deney Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardının tüm gereklerini yerine getirmeyi taahhüt ederiz.
Müşterilerimize verdiğimiz hizmetin; Gizlilik, Tarafsızlık, Güvenilirlik, Dürüstlük, İzlenebilirlik ilkelerine bağlı olarak sunulması amacıyla Ölçüm ve Analiz hizmetlerinde; yasalar çerçevesinde, müşteri talepleri doğrultusunda ve ulusal – uluslararası standartlara uygun olarak, 


Kalite, politika ve prosedürler konusunda eğitimli, sorumluluğu alanında uzman personelin, sürekli iyileştirme amacımıza aktif katılımları ile günün koşullarına göre teknolojik ve metodolojik sürekli iyileştirmeleri gerçekleştirmeyi hedefler ve bu hedefler doğrultusunda; 

* Sürekli olarak doğru ve güvenilir ölçüm sonuçları üretmeyi

* Müşteri memnuniyetini arttırmayı

* Bütün deneylerin ve değerlendirmelerin uluslararası geçerliliğe sahip olması, 

* Deney sonuçları, raporlar ve bilgilerin gizliliğini sağlamayı, 

* Laboratuvar faaliyetlerini tarafsız ve bağımsız olarak yürütmeyi, 

* Deneyleri belirtilen metodlara, standardlara, müşteri şartlarına ve yasal şartlara uygun olarak gerçekleştirmeyi, 

* Sektördeki yasal ve teknolojik gelişmelerin takibini, 

* Laboratuvar Kalite Sisteminin, çalışanlarımızın katılımıyla sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

ve

TS EN ISO/IEC 17020 Uygunluk değerlendirmesi - Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi  İçin Şartlar Standardının tüm gereklerini yerine getirmeyi taahhüt ederiz. 

Periyodik Muayene hizmetlerimizi üst düzeyde mesleki ve teknik uygulamalarla yürüterek yüksek kalitede hizmet vermeyi,

Bu amaçla yürütmekte olduğumuz Kalite Yönetim Sistemi’ni ISO 17020 standardına ve TÜRKAK rehberlerine uygun olarak sürekli uygulamayı, geliştirmeyi ve etkinliğini iyileştirmeyi,

Muayene hizmetlerinde ulusal veya uluslararası düzeyde kabul görmüş, bilimsel yayınlarda tanımlanmış, güncel muayene metotlarını kullanmayı,

Sürekli müşteri memnuniyetini ve yasal şartlara uyumu birincil hedef edinmeyi,

Taahhüt edilen sürede, güvenilir, tarafsız ve kusursuz hizmet vermeyi,

Tüm muayene personelinin kalite sistemi uygulamalarını öğrenerek muayene politika ve prosedürlerine uygun çalışmasını sağlamayı, bunun için gerekli kaynakları ayırmayı ve kalite bilincini sürekli olarak besleyerek firma geneline yaymayı

taahhüt ederiz.”