Kalite Politikamız Vizyonumuz Misyonumuz ve Değerlerimiz

Kipdaş Mühendislik Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarı; Çevresel Gürültü Ölçümleri ve 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununa bağlı yönetmelikler kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere, çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analiz hizmetlerini vermeyi amaçlayan bir kuruluştur.

VİZYONUMUZ 
“Çevresel Gürültü ve İş Hijyeni Test Ölçüm Analiz Laboratuvarı alanında iş sağlığı ve iş güvenliği odaklı, bilimselliği esas alan, doğruluğu hedefleyen ulusal ve uluslararası alanda öncü ve referans kuruluş olmak”


MİSYONUMUZ
“Çevresel alanda ve İş Sağlığı&İş güvenliği alanında bağlı olduğu Yasal Kurumu destekleyici politikalar geliştirerek ve uygulayarak çevre ve insan sağlığına hizmet etmek”

TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ
Bilimsellik, Dürüstlük, Adalet, Kaliteli Hizmet, Çalışkanlık, Sorumluluk, Özeleştiri, Saygınlık ve İnsana Değer Vermektir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşterilerimize verdiğimiz hizmetin; Gizlilik, Tarafsızlık, Güvenilirlik, Dürüstlük, İzlenebilirlik ilkelerine bağlı olarak sunulması amacıyla Ölçüm ve Analiz hizmetlerinde; yasalar çerçevesinde, müşteri talepleri doğrultusunda ve ulusal – uluslararası standartlara uygun olarak, 

Kalite, politika ve prosedürler konusunda eğitimli, sorumluluğu alanında uzman personelin, sürekli iyileştirme amacımıza aktif katılımları ile günün koşullarına göre teknolojik ve metodolojik sürekli iyileştirmeleri gerçekleştirmeyi hedefler ve bu hedefler doğrultusunda; 

* Sürekli olarak doğru ve güvenilir ölçüm sonuçları üretmeyi

* Müşteri memnuniyetini arttırmayı

* Bütün deneylerin ve değerlendirmelerin uluslararası geçerliliğe sahip olması, 

* Deney sonuçları, raporlar ve bilgilerin gizliliğini sağlamayı, 

* Laboratuvar faaliyetlerini tarafsız ve bağımsız olarak yürütmeyi, 

* Deneyleri belirtilen metodlara, standardlara, müşteri şartlarına ve yasal şartlara uygun olarak gerçekleştirmeyi, 

* Sektördeki yasal ve teknolojik gelişmelerin takibini, 

* Laboratuvar Kalite Sisteminin, çalışanlarımızın katılımıyla sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

ve

TS EN ISO/IEC 17025 Deney Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardının tüm gereklerini yerine getirmeyi taahhüt ederiz.