İş Hijyeni Ölçümleri Kapsamında Kabul Edilen Metotların Listesi


İŞ HİJYENİ KAPSAMINDA KABUL EDİLEN METOTLAR

Kapsam

Parametre

Standart No

Standart Adı

Kullanılabilirlik

Fiziksel Faktörler

Gürültü

TS EN ISO 9612

Akustik Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi İçin Prensipler

UYGUNFiziksel Faktörler

Gürültü

TS 2607 ISO 1999

Akustik – İş Yerinde Maruz Kalınan Gürültünün Tayini Ve Bu Gürültünün Sebep Olduğu İşitme Kaybının Tahmini

UYGUN

Fiziksel Faktörler

Gürültü

TS EN ISO 11201

Akustik - Makina Ve Donanımdan Yayılan Gürültü - İhmal Edilebilir Düzeydeki Çevresel Düzeltmelerle Yansıtıcı Bir Düzlem Üzerinde Esas Olarak Açık Bir Alandaki İş Mahallinde Ve Belirtilen Diğer Konumlardaki Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Tayini

UYGUN

Fiziksel Faktörler

Gürültü

TS EN ISO 11202

Akustik - Makina Ve Donanımdan Yayılan Gürültü - Bir İş İstasyonundaki Ve Benzer Çevresel Düzeltmeler Uygulanmış Belirtilen Diğer Konumlardaki Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Tayini

UYGUN

Fiziksel Faktörler

Gürültü

TS EN ISO 11204

Akustik - Makine Ve Donanım Tarafından Yayılan Gürültü - Bir İş İstasyonunda Ve Belirtilen Diğer Konumlarda Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Ölçülmesi - Çevresel Düzeltmeler Gerektiren Yöntemi

UYGUN

Fiziksel Faktörler

Gürültü

TS ISO 1996-2

Akustik - Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi - Bölüm 2: Çevre Gürültü Seviyelerinin Tayini

UYGUN

(Ortam ölçümüne uygun standart bulunamadığı için bu standart ortam ölçümleri için kullanılabilir ancak uygun standart bulunduğunda bu standart kaldırılacaktır.)Fiziksel Faktörler

Gürültü

TS EN ISO 11690-3TS EN ISO 11690-1AKUSTİK - İÇİNDE MAKİNE BULUNAN DÜŞÜK GÜRÜLTÜ SEVİYELİ

İŞ YERLERİNİN TASARIMI İÇİN TAVSİYE EDİLEN UYGULAMA -

BÖLÜM 3: SES YAYILIMI VE ÇALIŞMA ODALARINDAKİ GÜRÜLTÜ

TAHMİNİ

ve

AKUSTİK - İÇİNDE MAKİNE BULUNAN DÜŞÜK GÜRÜLTÜ SEVİYELİ

UYGUN

(Ortam ölçümüne uygun standart bulunamadığı için bu standartlar ikisi beraber kullanıldığı takdirde ortam

İŞ YERLERİNİN TASARIMI İÇİN TAVSİYE EDİLEN UYGULAMA -

BÖLÜM 1 : GÜRÜLTÜ KONTROL STRATEJİLERİ

ölçümleri için kullanılabilir ancak uygun standart bulunduğunda bu standartlar kaldırılacaktır.Fiziksel Faktörler

Gürültü

TS 2673

Akustik - Havada Akustiksel Gürültülerin Ölçülmesi Ve İnsan Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesine İlişkin KılavuzUYGUN DEĞİL

(Kılavuz)

Fiziksel Faktörler

Titreşim

TS EN ISO 5349-1

Mekanik Titreşim – Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi – Bölüm 1 : Genel KurallarUYGUN

Fiziksel Faktörler

Titreşim

TS EN ISO 5349-2

Mekanik Titreşim – Kişilerin Maruz Kaldığı, Elden Vücuda İletilen Titreşimin Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi – Bölüm 2: İş Yerlerinde Ölçme Yapmak İçin Pratik Kılavuz

UYGUN

Fiziksel Faktörler

Titreşim

TS EN 1032+A1

Mekanik Titreşim - Titreşim Emisyon Değerinin Belirlenmesi Amacıyla Hareketli Makinaların Deneye Tâbi Tutulması

UYGUN

Fiziksel Faktörler

Titreşim

TS ISO 2631-1

Mekanik Titreşim Ve Şok - Tüm Vücut Titreşime Maruz Kalma Değerlendirilmesi - Bölüm 1: Genel Kurallar

UYGUN

Fiziksel Faktörler

Titreşim

TS ISO 2631-4/A1

Mekanik Titreşim Ve Şok - Tüm Vücut Titreşime Maruz Kalma Değerlendirilmesi - Bölüm 4: Sabit-Raylı Ulaşım Sistemlerinde Yolcu Ve Mürettebat Konforu Titreşim Ve Dönme Hareketi Etkilerinin Değerlendirilmesi İçin Rehber

UYGUN DEĞİL

(Yönetmelik kapsamında değil)

Fiziksel Faktörler

Titreşim

TS ISO 2631-5

Mekanik Titreşim Ve Şok - Tüm Vücut Titreşime Maruz Kalma Değerlendirilmesi - Bölüm 5: Birden Fazla Şok İçeren Titreşim Değerlendirilmesi İçin Yöntem

UYGUN DEĞİL

(Yönetmelik kapsamında değil)

Fiziksel Faktörler

Titreşim

TS ISO 2631-2

İnsanın Tüm Vücut Titreşimine Mâruz Kalmasının Değerlendirilmesi - Bölüm 2: Binalarda Sürekli Titreşim Ve Darbe İle Meydana Gelen Titreşim

UYGUN DEĞİL

(Yönetmelik kapsamında değil)

(1 Hz İlâ 80 Hz)Fiziksel Faktörler

Termal Konfor

TS EN ISO 7730

Orta Dereceli Termal Ortamlar- Pmv Ve Ppd İndislerinin Tayini Termal Rahatlık İçin Şartların Belirlenmesi

UYGUN

Fiziksel Faktörler

Termal Konfor

TS EN 27243Sıcak Ortamlar-Wbgt (Yaş-Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısının Tahmini

UYGUN

Fiziksel Faktörler

Aydınlatma

COHSR-928-1-IPG-039

Measurement Of LightingLevels İn TheWorkplace - CanadaOccupationalSafetyAndHealthRegulations, PartVı

UYGUN

Fiziksel Faktörler

Aydınlatma

TS EN 12464-1

Işık Ve Işıklandırma - İş Mahallerinin Aydınlatılması - Bölüm 1: Kapalı Alandaki İş Mahalleri

UYGUN DEĞİL

(Kılavuz)

Fiziksel Faktörler

Aydınlatma

TS EN 12464-2

Işık Ve Aydınlatma - Çalışma Yerlerinin Aydınlatılması - Bölüm 2: Açık Çalışma Alanları

UYGUN DEĞİL

(Kılavuz)

Fiziksel Faktörler

Aydınlatma

ISO 8995-1:2002 (CIE S 008/E:2001)

Lighting Of WorkPlaces -- Part 1: Indoor

UYGUN DEĞİL

(Kılavuz)

Fiziksel Faktörler

Aydınlatma

ISO/FDIS 8995-2:2005-09

Lighting Of WorkPlaces - Part 2: Outdoor

UYGUN DEĞİL

(Kılavuz)

Fiziksel Faktörler

Aydınlatma

ISO 8995-3:2006 (CIE S 016/E:2005)

Lighting Of WorkPlaces -- Part 3: LightingRequirementsForSafetyAnd Security Of OutdoorWorkPlaces

UYGUN DEĞİL

(Kılavuz)

Fiziksel Faktörler

Toz Ölçümü

HSE / MDHS 14/3

General MethodsForSamplingAndGravimetric Analysis Of RespirableAndInhalableDustUYGUN

Fiziksel Faktörler

Toz Ölçümü

NIOSH NMAM 0500

Partıculates Not OtherwıseRegulated, Total

UYGUN

Fiziksel Faktörler

Toz Ölçümü

NIOSH NMAM 0600Partıculates Not OtherwıseRegulated, Respırable

UYGUN

Fiziksel Faktörler

Toz Ölçümü

ASTM D 4532Standard Test MethodForRespirableDustİnWorkplaceAtmospheres Using CycloneSamplers

UYGUN

Fiziksel Faktörler

Toz Ölçümü

TS 2361Hava Kirliliği Ölçme Metotları Havada Süspansiyon Durumunda Bulunan Maddeler Miktarının Tayini

UYGUN

(Toz ölçümü olarak değil aerosol ölçümü olarak yetki verilebilir)Fiziksel Faktörler

Toz Ölçümü

CEN-TR 16013-3

WorkplaceExposure - Guide ForTheUse Of Direct-Reading İnstrumentsForAerosolMonitoring - Part3: Evaluation Of   AirborneParticleConcentrations Using Photometers

UYGUN

(Toz ölçümü olarak değil aerosol ölçümü olarak yetki verilebilir)

Fiziksel Faktörler

Toz Ölçümü

TSE CEN TR 15230GuidanceForSampling Of İnhalable,

ThoracicAndRespirableAerosolFractions

UYGUN

(Toz ölçümü olarak değil aerosol ölçümü olarak yetki verilebilir)Fiziksel Faktörler

Silis Analizi

HSE MDHS 101CrystallineSilica İn RespirableAirborneDusts

UYGUN

Fiziksel Faktörler

Manyetik Alan

TS EN 50413

İnsanların Elektrik, Manyetik Ve Elektromanyetik Alanlara (0 Hz - 300 Ghz) Maruz Kalması İle İlgili Ölçmeler Ve Hesaplama İşlemlerine Ait Temel Standard

UYGUNKimyasal

Faktörler

VocMaruziyeti

TS ISO 16200-1

İşyeri Hava Kalitesi-Uçucu Organik Bileşiklerden Numune Alma Ve Çözücü Desorpsiyonu/Gaz Kromatografisiyle Analiz-Bölüm 1: Pompa İle Numune Alma Yöntemi

UYGUN

Kimyasal

Faktörler

VocMaruziyeti

TS ISO 16200-2

İşyeri Hava Kalitesi-Uçucu Organik Bileşiklerden Numune Alma Ve Çözücü Desorpsiyonu/Gaz Kromatografisiyle Analiz-Bölüm 2: Difüzyonla Numune Alma Yöntemi

UYGUN

Kimyasal

Faktörler

Aromatik Hidrokarbon ölçümü

NIOSH 1501

Hydrocarbons, Aromatıc

UYGUN

Kimyasal

Faktörler

Kurşun Analizi

TS-ISO-8518

İşyeri Havası - Tanecik Hâlindeki Kurşun Ve Kurşun Bileşiklerinin Tayini - Alevli Veya Elektrotermal Atomik AbsorpsiyonSpektrometrik Metot

UYGUN

Kimyasal

Faktörler

Cıva Analizi

EPA METOT 245_2-Civa                  

Mercury (AutomatedColdVaporTechnique)

UYGUN DEĞİL

(iş hijyeni kapsamında değil, çevre metodu)

Kimyasal

Faktörler

Formaldehit Analizi

NIOSH 3500

FormaldehydeByVıs

UYGUNKimyasal

Faktörler

Yağ buharları

NIOSH 5026

OılMıst, Mıneral

UYGUNKimyasal

FaktörlerCıva

NIOSH 6009MercuryUYGUN

Kimyasal

Faktörler

Hidrojen siyanür

NIOSH 6010

HydrogenCyanıde

UYGUN

Kimyasal

Faktörler

Amonyak

NIOSH 6015

Ammonıa

UYGUN

Kimyasal

FaktörlerHidrojen siyanür -IC

NIOSH 6017

HydrogenCyanıde

UYGUN

Kimyasal

Oksijen

NIOSH 6601

Oxygen

UYGUNFaktörler

Kimyasal

Faktörler

Karbonmonoksit

NIOSH 6604

CarbonMonoxıde

UYGUN

Kimyasal

Faktörler

Alüminyum

NIOSH 7013

AlumınumAndCompounds, As Al

UYGUN

Kimyasal

Faktörler

Bakır

NIOSH 7029

Copper (DustAndFume)

UYGUN

Kimyasal

Faktörler

Çinko

NIOSH 7030

ZıncAndCompounds, As Zn

UYGUN

Kimyasal

Faktörler

Kadmiyum

NIOSH 7048

CADMIUM AndCompounds, As Cd

UYGUN

Kimyasal

Faktörler

Ağır Metal-ICP

NIOSH 7300

ELEMENTS ByICP

(Nitric/PerchloricAcidAshing)

UYGUN

Kimyasal

Faktörler

Asbest

NIOSH 7400

ASBESTOS AndOTHER FIBERS ByPCM

UYGUN

KimyasalFaktörler

Alkalin tozları

NIOSH 7401

AlkalıneDusts

UYGUN

Kimyasal

Faktörler

Silis-Silika Kristalleri

NIOSH 7601

Sılıca, Crystallıne, ByVıs

UYGUN

Kimyasal

Faktörler

Arsenik

NIOSH 7900

ARSENIC AndCompounds, As As

(Except Ash3 AndAs2O3)

UYGUN

Kimyasal

Faktörler

Arsenik trioksit

NIOSH 7901

ARSENIC TRIOXIDE, As As

UYGUN

Kimyasal

Faktörler

Inorganik Asit

NIOSH 7903

Acıds, Inorganıc

UYGUN

Kimyasal

Faktörler

Ağır Metal

OSHA ID 121

Metal &MetalloidParticulatesInWorkplaceAtmospheres (AtomicAbsorption)

UYGUN

Kimyasal

Faktörler

Çalışma Ortamında AAS ile ağır metal tayini

ASTM D 4185-06

StandardPracticeForMeasurementOfMetalsİnWorkplaceAtmospheresByFlameAtomicAbsorptionSpectrophotometry

UYGUN

Kimyasal

Faktörler

Anlık Gaz Ölçümü

ASTM 4490-96 (2011)

StandardPracticeForMeasuringTheConcentration Of ToxicGasesOrVapors Using DetectorTubes

UYGUN

Kimyasal

Faktörler

Uçucu Organik BileşiklerTS EN ISO 16017-1

Dahili Çevre Ve İşyeri Havası- Numune Alma Ve Uçucu Organik Bileşiklerin Sorbent Tüp/ThermalDesorpsiyon/Kapiler Gaz Kromatografisi İle Analiz- Bölüm 1: Pompa İle Numune Alma

UYGUN

Kimyasal

Faktörler

Uçucu Organik Bileşikler

TS EN ISO 16017-2

Bina İçi, Ortam Ve İşyeri Havası - Emici Tüp/Isıl Desorpsiyon/Kapiller Gaz Kromatografisi Yoluyla Uçucu Bileşiklerden Numune Alma Ve Bu Bileşiklerin Analizi-Bölüm2: Difüzif Numune Alma

UYGUN

Kimyasal

FaktörlerAnlık Gaz ölçümü

TS EN 1231

İş yeri atmosferi-Dedektör tüplü kısa dönemli ölçüm sistemleri-Özellikler ve deney metotları

UYGUN DEĞİL

(ölçüm metodu değil)Kimyasal

FaktörlerDedektör Tüple Anlık Gaz Ölçümü

TS EN 50271

Ortam havasında bulunan gaz konsantrasyonlarının portatif gaz ölçüm cihazı ile tayini

UYGUN DEĞİL

(ölçüm metodu değil)

Kimyasal Faktörler

Uçucu Organik Bileşikler (Örnekleme+Analiz) 2 ayrı metot halinde

ASTM D 3686-13 + ASTM D 3687-07/reapproved 2012

StandardPracticeforSamplingAtmospherestoCollectOrganicCompoundVapors (ActivatedCharcoalTubeAdsorptionMethod)+StandardPracticefor Analysis of OrganicCompoundVaporsCollectedbytheActivatedCharcoalTubeAdsorptionMethod

UYGUN

Kimyasal Faktörler

Anlık Gaz Ölçümü

JIS K 0804:1998

GasDetectorTubeMeasurementSystem (length-of-staintype)

UYGUN DEĞİL

(ölçüm metodu değil)İSGÜM İş Hijyeni Ölçümleri Kapsamında Kabul Edilen Metotların Listesi için tıklayınız.