Kişisel Maruziyet Ölçümleri

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde çalışma ortamının gözetimi çok büyük öneme sahiptir. Çünkü çalışma ortamındaki tehlike ve riskler sürekli değişmekte ve yeni sağlık güvenlik sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. iş güvenliği ölçümleri, Ortam ölçümü yapan firmalar, ortam ölçümü yetkili firma, ortam ölçümü istanbul, isg ortam ölçümler
Laboratuvarımız;

*Kişisel Toz Martuziyet Ölçümü,
*Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü,
*Tüm Vücut Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü,
*El-Kol Titreşimi Kişisel Gürültü Ölçümü,
*Kişisel Kimyasal Maruziyet Ölçümü hizmeti konusunda hizmet vermektedir.


İşverenlerin çalışma ortamının gözetimi yükümlülüğü, 30/6/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası ve bu yasaya göre çıkarılan çeşitli Yönetmeliklerde yer almaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre; işyerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için “her türlü önlemi alma” yükümlülüğü bulunan işverenin, bunu ve denetleme yükümlülüğünü yerine getirdiğinin tespiti için, çalışma ortamının gözetimi ile ilgili sistem kurması ve yapılanları kayıt altına alması gerekir.Çalışma ortamında maruz kalımın izlemi

1-Gerçek tehlikeleri tanımlamak(nicel);
2-Zararlı etmenlerle çalışanların maruziyet düzeyini belirlemek;
3-Mevzuata uygunluğu kanıtlamak;
4-Kontrol önlemleri ihtiyacını değerlendirmek ve
5-Kullanılan kontrol önlemlerinin etkinliğini değerlendirmek.

( Çalışma ortamının izlemi rutin izlem programlarına ilave olarak işyeri ortamında çalışanların iyilik halini olumsuz etkileyen etmenlerin varlığını araştırmak içinde yapılır)