İşyeri Ortam Ölçümü

İSG ortam Ölçümü fiyatı nedir? Ölçüm fiyatları neye göre değişir? Akredite Laboratuvar olarak İSG Ölçümleri, İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analiz Hizmetleri Kapsamında laboratuvarlar aşağıda yer alan hizmetleri vermektedir.

 • Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu Tayini
 • İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu Tayini
 • Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçülmesi
 • İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümleri
 • Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümleri
 • Havadaki Kurşun Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Sülfürik Asit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Amonyak Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Benzen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Toluen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Ksilen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Hekzan Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Arsenik Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki Civa Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)
 • Toz içerisindeki serbest silis analizi (kişisel ve işyeri ortamı)
 • VOC Ölçümü
 • Renk Karşılaştırma Metodu ile Kimyasal Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Tayini
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Termal Konfor (Sıcaklık, Bağıl Nem, Hava Akım Hızı, PMV ve PPD endeksleri)