İş Hijyeni Ölçümleri

İş hijyeni ölçümü yapan firmalar, hijyen ve isg ölçümleri, iş güvenliği iş hijyeni ölçümleri, isg hijyen ölçümü, ortam hijyen ölçümü, yetkili hijyen firması
İŞ HİJYENİ NEDİR?
Çalışanların Sağlığını Etkileyen
·         Fiziksel
·         Kimyasal
·         BiyolojikEtkenlerin Tespit Edilmesi ve Kontrol Altına Alınmasını Kapsar
İş Hijyeni Ölçümleri ile Bu Faktörlerin Etkilerinin Değerlendirilmesi, Koruma Tedbirlerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması Sağlanır.

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM TEST VE ANALİZİ NEDİR?
·         Kan İdrar vb. Analizi Değildir
·         Makine veya Ekipman Testi Değildir
 ·        Sağlık Taraması Değildir
Fiziksel Kimyasal Biyolojik Faktörlerin Tespiti İçin
·         Direkt Ölçüm
·         Numune Alma ve Analiz

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM TEST VE ANALİZLERİNİN ÖNEMİ NEDİR?
İş Hijyeni Ölçümleri ile
·         Faktörlerin Ne Olduğunu
·         Sağlık Etkilerini
·         İdari, Organizasyonel ve Teknik Önlemleri
Ölçümler risk analizinin vazgeçilmez ögesidir.
Tesisteki mevcut tedbirlerin yeterliliği hakkında bilgi verir.
Muhtemel meslek hastalıklarını öngörmenizi sağlar.
İSG yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için veri sunar.
Yasal zorunluluğu karşılamamızı sağlar.
İleride doğacak hukuki durumlarda kullanılabilecek objektif deliller sunar.