İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü

Periyodik kontroller yapan firmalar arasında yer alan Kipdaş Mühendislik Basınçlı Kaplar-Buhar Kazanları-Kalorifer Kazanları-Kızgın Su Kazanları-Kızgın Yağ Kazanları –Otoklav -Hava Tankı -Basınçlı Kap -Kara Tankeri -Sanayi Gaz Tankeri -Sanayi Gazları Depo Tankı-Parlayıcı ve Patlayıcı Gaz Tankları Kaldırma-İtme Makinaları: -Vinç –Caraskal –Forklift –Asansörler -Yük / Servis Asansörleri -Hidrolik Asansörler -Mobil Vinç –Platform –Transpalet -Araç Kaldırma Lifti -Teleferikler-havalandirma-havalandırma tesisat kontrolü-havalandırma kontrol, yangın tesisat kontrolü gerçekleştirmektedir.

Havalandırma tesisat kontrolü-yangın tesisatı kontrolü- havalandırma fenni muayene-vinç-kompresör kazan basınçlı kap muayene
Periyodik kontrol: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerini ifade eder.Periyodik kontrol raporlarının düzenlenmesi, içeriği ve uygunluk kriterlerin doğru belirlenmesi ekipmanın güvenli kullanımı ve kazalara yol açmaması açısından önem arz etmektedir. 

İşyerlerinde kullanılmakta olan iş ekipmanların çalışan sağlık ve güvenliğine zarar vermemesi için belirli aralıklarla kontrol edilmesi iş kanunu kapsamında zorunludur. Ekipmanların periyodik kontrolü; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen periyodlarda yapılmalıdır. 

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolü:

-Buhar Kazanları
-Kalorifer Kazanları
-Kızgın Su Kazanları
-Kızgın Yağ Kazanları
-Otoklav
-Hava Tankı
-Basınçlı Kap

Kaldırma-İtme Makinalarının Periyodik Kontrolü:
-Vinç
-Caraskal
-Forklift
-Asansörler
-Yük / Servis Asansörleri
-Hidrolik Asansörler
-Mobil Vinç
-Platform
-Transpalet
-Araç Kaldırma Lifti
-Teleferikler
- Havalandırma Tesisat Kontrolü
- Yangın Tesisat Kontrolü

Periyodik Kontrol Nedir? Periyodik Kontrol Neden Önemlidir?
Çalışma ortamında zamana bağlı olarak yukarıda sınıflandırılan basınçlı kaplar ve kaldırma-itme makinaları zaman içerisinde bozulmaya deforme olmaya başlar. Zamanla makinaların ömrü  tükenir. Yapılacak olan periyodik kontroller ile bu ekipmanların emniyetli bir şekilde çalışıp çalışmayacağı belirlenebilir.Periyodik kontroller esnasında kontrolü yapılan cihaza ait tüm genel ve kritik noktalar incelenerek kayıt altına alınır. Gerekli bölümlerin kalınlık, uzunluk, derinlik, iç ve dış çap ölçümleri yapılır. Kontrolün son aşamasında cihaz ile birlikte deneyler gerçekleştirilir, deney sonrasında alınan gözlem ve ölçüm değerleri ile deney öncesi yapılan ölçümler karşılaştırılır. Cihazın çalışma durumu ayrıntılarıyla beraber raporlanarak teslim edilir.