Akustik Uzmanlık ve Danışmanlık

Akustik Uzmanlık ve Danışmanlık Hizmetlerimiz

İÇ MEKAN AKUSTİK KONTROLÜ
Açık ofisler, Call center, ofis akustiği, sinemalar, konferans salonları, sınıflar, sahne, tiyatro gibi alanlarda akustik hesaplanmanın yapılması ve akustik projelendirme yapılması gereklidir.
İç mekan İşitsel konfor, yalnızca duyma eylemini sağlıklı bir şekilde yerine getirmemiz için değil aynı zamanda içinde bulunduğumuz mekânın kullanım amacına uygun akustik koşulların sağlanması açısından da önemlidir. Bu nedenle, yaşadığımız ortama etki eden dış gürültü koşullarını kontrol altına alabilmek ve yapı elemanlarının doğru uygulanmasını sağlamak da uygulamada büyük önem taşımaktadır.
Bir mekânda ses düzeyinin aniden yükselmesi veya sesin aniden sönümlenmesi, insan üzerinde fizyolojik ve psikolojik açıdan olumsuz etkiler yaratmaktadır. Uzun süre gürültülü mekânlarda bulunan kişilerde fizyolojik ve psikolojik açıdan olumsuz etkiler görülmektedir.
Ses düzeyinin rahatsızlık vermeyecek değerlerde tutulması işitsel konfor olarak bilinmektedir. İşitsel konfor açısından, dış mekândan gelen gürültüyü azaltmak ve önlemek için çeşitli önlemler alınması gerekmektedir. Bununla birlikte hacim akustiği konularının iyi tanımlanması ve çalışılması gerekmektedir.
Projelerde en çok rastladığımız problemlerden biri de projelendirme kısmında akustiğin hesaba katılmamasıdır. Oysa ki bir çok ofiste sonradan yaşadığımız problemler arasında yoğun ses trafiği, anlaşılmayan konuşmalar, toplantı sonrası baş ağrısı başlıca  sebeplerden  biridir. Öncelikle mekanda akustik hesaplama yapılmalı; tavan, duvar ve zeminde ses yutucu ve yansıtıcı malzemeler kullanılmalıdır.
Akustik malzemeler arasında başlıca tavanda akustik panel, asma tavan, duvarda akustik kumaş kaplı paneller, zeminde halı ve ses yutucu özelliği olan malzemeler tercih edilmelidir.
Tüm bu akustik hesaplama yaparken ses yutum ve yansıtıcı frekans değerleri dikkate alınarak hesaplanır.
•Çevre gürültü ölçüm verileri ile yapının değerlendirilmesi
• Yapıda gürültü kaynağı olabilecek tüm makinalarla ilgili akustik ve titreşim yalıtım önerileri,
• Mekanik sistemlerin, sıhhi tesisat elemanlarının montajı havalandırma kanallarının akustik açıdan değerlendirilmesi,
• Asansör sistemlerinden kaynaklanan gürültülerin değerlendirilmesi
• Yapı elemanlarının seçiminde akustik kriterler göz önüne alınarak öneriler geliştirilmesi,
• Özellikle ara katlarda bulunan mekanik ekipman alanlarından gelebilecek seslerin yalıtımı,
• Kullanılacak kapı ve pencerelerin ses geçiş kaybı özelliklerinin tespiti ve kesitlerinin detaylandırılması,
• Ses kaynaklarının konumlarının değerlendirilmesi,
• Mekanlar arası ses geçişlerinin engellenmesi,
• Hacim akustiği açısından hassas mekanların akustik konfor açısından değerlendirilmesi,


Yapı Akustiği Danışmanlığı
Yapılarda akustik konforu sağlamak için aşağıdaki yöntemleri kullanıyoruz:

  • Akustik projelerin hazırlanması
  • Akustik hesap ve simülasyon raporlarının oluşturulması
  • Uygulanabilir ve uygun maliyetli sistem detayı çözümlerinin geliştirilmesi
  • Akustik tasarım raporlarının sunulması
  • İmalat çizimlerinin (shop drawing) kontrollerinin yapılması
  • Saha uygulama kontrollerinin yapılması
  • Akustik malzeme ve akustik sistemlerin akredite laboratuvarlarda ölçümlerinin yapılması
  • Profesyonel ekipmanlarla akustik saha ölçümlerinin yapılması ve raporlanması
Yapı akustiği; yapı içinde veya dışında doğan seslerin yapının bölümlerine geçme ve yayılma biçimlerini inceleyen, geçmemesi ve yayılmaması için alınması gereken önlemleri içeren akustik dalıdır. Yapı akustiği konusu da kendi içerisinde iki ayrı disipline ayrılır. Söz konusu disiplinler aşağıdaki gibidir:

Gürültü konusu kendi içerisinde aşağıda sunulan iki alt başlıkta incelenir:

  • Hava Doğuşlu Gürültü Denetimi (Ses Yalıtımı)
  • Katı Doğuşlu Gürültü Denetimi (Darbe Gürültüsü Yalıtımı)
Hava doğuşlu gürültü denetimi, yapı içerisindeki farklı işlevli hacimlerin birbirleriyle komşuluk ilişkilerini ve bu hacimlerde oluşan dış ortam, kullanıcı kaynaklı gürültüler ile yapı içerisinde ve/veya dışında bulunan ve yapıya hizmet eden mekanik ve elektriksel bina servis ekipmanlarından (klima santralleri, pompalar, hidroforlar, eşanjörler, egzost fanları, jeneratörler, çiller soğutma grupları, soğutma kuleleri, vb.) ve buna ek olarak mekanik ve elektrik teçhizatlarından (havalandırma kanalları, ısıtma – soğutma boruları, egzost boruları, tesisat boruları, elektrik tavaları, elektrik kabloları, vb.) kaynaklanan hava doğuşlu gürültülerin nitelik ve niceliklerini inceleyen ve bu bağlamda yapı elemanları (duvar, tavan, döşeme) ve yapı bileşenleri (kapı, pencere, giydirme cephe, kompozit cephe, vb.) için sağlanması gereken ses yalıtımı değerlerini yerli ve uluslararası standartlar ile yönetmelikler uyarınca belirleyip bu değerleri sağlamak için gerekli olan detayları içeren ve oluşturan, yapılan-yapılacak uygulamaları denetleyen ve gerektiğinde ölçüp raporlayan ve yine gerektiğinde iyileştirme önerileri geliştiren akustik denetimi konusudur.

Darbesel ses, bir nesnenin başka bir nesneye çarpmasıyla meydana gelir. Üst kattaki kullanıcıların topuk sesi, masa veya sandalyelerin bir yerden başka bir yere çekilirken oluşturdukları sesler, darbe gürültüsü örneklerindendir. Darbe sesi yapıda hava yoluyla değil hava dışı, özellikle de katı yapı elemanlarında (duvar, döşeme, vb.) doğan, yayılan ve ağırlıklı olarak kullanıcı kaynaklı oluşan seslerdir. Döşemelerde önlem alınmadığında, döşeme üzerine oturan duvarlara da yayılarak etkisini arttırabilir.

Hacim Akustiği Danışmanlığı

Mimari akustiktasarımı oluşturan iki temel konu vardır. Bunlardan ilki “Yapı Akustiği”, ikincisi ise “Hacim Akustiği” konusudur.

Hacim akustiği; hacim içindeki ses kaynağından çıkan seslerin, tüm dinleyicilerin kulaklarına en iyi koşullarda ulaşmasını sağlamaya çalışan akustik dalıdır ve fiziksel bir mekanın sesle doğrudan etkileşimi ile ilgilidir. Hacmin geometrisi, ses yutucu, yansıtıcı ve saçıcı panellerin kullanımı, mobilya seçimi ve yerleşimi, tavan yüksekliği ve yapı malzemeleri, belirli bir mekanın akustik profilini şekillendirmede hayati bir rol oynar.

Hacim akustiği çalışmalarına başlarken dikkate alınması gereken ilk kriter söz konusu hacmin işlevidir. Bu bağlamda, mimari mekanların akustik olarak sınıflandırılışı ve çalışma yapılacak olan hacmin bu sınıflardan hangisine dahil olduğu belirlenmelidir. Mimari mekanlar akustik olarak iki sınıfta değerlendirilir:

İşlevi dinlemeye yönelik olan mekanlar 
Konser salonları, tiyatro salonları, opera salonları, çok amaçlı salonlar, konferans salonları, sinemalar, oditoryumlar, sinemalar, ses kayıt stüdyoları, dublaj stüdyoları, TV stüdyoları, sınıflar, toplantı odaları, dini mekanlar
İşlevi dinlemeye yönelik olmayan mekanlar 
Konutlar, oteller, hastaneler, hava limanları, stadyum & spor salonları, bankalar, restoran & yemekhaneler, ofisler, çağrı merkezleri, bekleme salonları, fuayeler, lobi & atriumlar, eğlence & alışveriş merkezleri, mağazalar, kütüphaneler, müzeler, endüstri yapıları