Acil Durum Eylem Planı & Risk Analizi

ACİL DURUM EYLEM PLANI, RİSK ANALİZİ, PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

ACİL DURUM EYLEM PLANLAMASI NEDİR:

Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi durumlarda işyeri bireylerinin alması gereken tedbirler zincirinin neler olmasının anlatılması, planlanması ve ilgili tatbikatların yapılmasına "Acil Eylem Planı" olarak tanımlanır.

ACİL DURUM EYLEM PLANI HAZIRLIK İÇİN İLK NEREDEN BAŞLANIR?

ÖNCELİKLE RİSK ANALİZ RAPORU hazırlanması gerekmektedir.

Risk analizi çalışması yapıldıktan sonra tehlike ve şiddetine göre acil durumda neler yapılacağı belirlenir ve ilgili ekipler oluşturulur. ve bütün bunlar senaryo halinde prosedür yada talimat halinde fiilen yapılacaklar şekilde dokümante edilerek işletmede görünür bir yerde saklanır.

Acil eylem planlamaları firmalarda yaşanabilecek olası risklere karşı işyerindeki bireyleri hazırlıklı tutma amacını güden bir dizi planı, iş bölümünü ve tatbikatları içerir. Afet ve acil durum yönetiminin dört aşamasına ( hazırlık, zarar azaltma, müdahale, iyileştirme) uygun olarak kurduğumuz Acil Durum Yönetim Sistemi, esnek planlama anlayışı ile hazırladığımız planlar, kontrol listeleri,  formlar, talimatlardan ve senaryolardan oluşan yapı ile kurumsal çözümleri içerir.

Kipdaş Mühendislik olarak siz değerli müşterilerimizin acil durum planlamalarını, Yanıcı-patlayıcı maddelerin kullanıldığı işyerlerinde patlamadan korunma dökümanları ve talimatları hazırlayarak işletmede alınması gerekli tedbirleri planlıyoruz.

ACİL DURUM PLANI EKİPLERİN KOLAYCA ULAŞABİLECEĞİ ŞEKİLDE İŞYERİNDE SAKLANIR.


ACİL DURUM PLANI KAPSAMINDA HAZIRLANAN KROKİ BİNA İÇİNDE KOLAYCA GÖRÜLEBİLECEK YERLERDE ASILI OLARAK BULUNDURULUR.

Yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır.

Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.

Gerekirse yeniden düzenlemeler yapılır.

NE SIKLIKTA ACİL DURUM PLANI YENİLEMELİYİM?

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde EN GEÇ 2 YILDA 1

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde EN GEÇ 4 YILDA 1

Az tehlikeli işyerlerinde sınıfta yer alan işyerlerinde EN GEÇ 6 YILDA 1